Xinrou Tan

Xinrou Tan

Mircosoft, Data & AI Principal Solutions